No Fee Until We Collect
Call Today

Adwokaci z Illinois zajmujący się świadczeniami z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego

Google Customer Review 4.6 stars rating Ankin Law

Request a FREE Case Evaluation

  Leading Lawyers logo
  Super Lawyers logo
  american association for justice logo
  Workers Injury Law and Advocacy Group logo
  Illinois Trial Lawyers Association logo
  Ankin Law Avvo 10 Rating Suberb top attorneys Lawsuits and Disputes badge
  Workers Compensation Lawyers Association logo

  Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Social Security disability benefits – SSDI) przysługują osobom niezdolnym do wykonywania płatnej pracy przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy z powodu choroby lub uszkodzenia ciała. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (SSDI) jest programem federalnym finansowanym z podatku od wynagrodzenia. Ustalono je jako zabezpieczenie dla pracowników niezdolnych do pracy, celem zapewnienia im regularnego dochodu. Uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego może być wyzwaniem, dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest zaangażowanie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci w zakresie roszczenia.

  Uprawnienia do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

  świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
  oraz odszkodowania pracownicze są programami świadczeń dla pracowników niezdolnych do pracy, ale bardzo różnią się one od siebie. Aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego, wnioskodawcy muszą spełnić pewne wymogi obejmujące:

  • Znaczny staż pracy – Wnioskodawca musi mieć przepracowane pięć spośród ostatnich 10 lat oraz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Udokumentowane długoterminowe upośledzenie – Wnioskodawca musi mieć możliwość udowodnienia utrzymującego się fizycznego upośledzenia lub choroby umysłowej trwającej przez przynajmniej 12 następujących po sobie miesięcy. Zwykle wymagana jest dokumentacja medyczna.
  • Długotrwała niepełnosprawność – Okres utrzymywania się upośledzenia wnioskodawcy musi być prognozowany na co najmniej jeden rok lub zakończyć się śmiercią.
  • Niezdolność do pracy – Upośledzenie wnioskodawcy musi być na tyle poważne, że zatrudnienie w poprzedniej lub innej pracy jest niemożliwe.


  Osoby otrzymujące świadczenia SSDI, które mają dzieci pozostające na ich utrzymaniu, mogą się również starać o zasiłek na rzecz dzieci.

  Zasiłek uzupełniający z ubezpieczenia społecznego Pracownicy starsi, niewidomi i niepełnosprawni mogą również kwalifikować się do uzyskania dodatkowej pomocy w postaci zasiłku uzupełniającego z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Supplemental Security Income – SSI). świadczenia te dostępne są jednak wyłącznie dla osób, które mogą udowodnić potrzebę finansową. Fakt, czy dana osoba jest w potrzebie określa wysokość jej dochodu i posiadany majątek. świadczenie to różni się od SSDI, w którym

  nie trzeba udowodnić braku środków do życia. Niektórzy pracownicy niezdolni do pracy mogą kwalifikować się do uzyskania zarówno SSDI jak i SSI. Jeżeli jesteś osobą niezdolną do pracy i planujesz złożyć wniosek o świadczenia z Ubezpieczenia Społecznego lub Twoje aktualne roszczenie zostało oddalone, skontaktuj się z Ankin Law Office. Nasza działalność obejmuje całe Illinois, w tym powiaty Cook, DuPage, Lake, Will, McHenry, LaSalle, Kankakee, McLean oraz Peoria. Nasi adwokaci wskażą jak odnaleść się w tym, często trudnym, systemie i pomogą w przedstawieniu Twojej sprawy w możliwie najlepszym świetle.