Adwokaci z Illinois zajmujący się świadczeniami z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego

Request a FREE Case Evaluation

  Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Social Security disability benefits – SSDI) przysługują osobom niezdolnym do wykonywania płatnej pracy przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy z powodu choroby lub uszkodzenia ciała. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (SSDI) jest programem federalnym finansowanym z podatku od wynagrodzenia. Ustalono je jako zabezpieczenie dla pracowników niezdolnych do pracy, celem zapewnienia im regularnego dochodu. Uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego może być wyzwaniem, dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest zaangażowanie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci w zakresie roszczenia.

  Uprawnienia do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

  świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
  oraz odszkodowania pracownicze są programami świadczeń dla pracowników niezdolnych do pracy, ale bardzo różnią się one od siebie. Aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego, wnioskodawcy muszą spełnić pewne wymogi obejmujące:

  • Znaczny staż pracy – Wnioskodawca musi mieć przepracowane pięć spośród ostatnich 10 lat oraz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Udokumentowane długoterminowe upośledzenie – Wnioskodawca musi mieć możliwość udowodnienia utrzymującego się fizycznego upośledzenia lub choroby umysłowej trwającej przez przynajmniej 12 następujących po sobie miesięcy. Zwykle wymagana jest dokumentacja medyczna.
  • Długotrwała niepełnosprawność – Okres utrzymywania się upośledzenia wnioskodawcy musi być prognozowany na co najmniej jeden rok lub zakończyć się śmiercią.
  • Niezdolność do pracy – Upośledzenie wnioskodawcy musi być na tyle poważne, że zatrudnienie w poprzedniej lub innej pracy jest niemożliwe.


  Osoby otrzymujące świadczenia SSDI, które mają dzieci pozostające na ich utrzymaniu, mogą się również starać o zasiłek na rzecz dzieci.

  Zasiłek uzupełniający z ubezpieczenia społecznego Pracownicy starsi, niewidomi i niepełnosprawni mogą również kwalifikować się do uzyskania dodatkowej pomocy w postaci zasiłku uzupełniającego z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Supplemental Security Income – SSI). świadczenia te dostępne są jednak wyłącznie dla osób, które mogą udowodnić potrzebę finansową. Fakt, czy dana osoba jest w potrzebie określa wysokość jej dochodu i posiadany majątek. świadczenie to różni się od SSDI, w którym

  nie trzeba udowodnić braku środków do życia. Niektórzy pracownicy niezdolni do pracy mogą kwalifikować się do uzyskania zarówno SSDI jak i SSI. Jeżeli jesteś osobą niezdolną do pracy i planujesz złożyć wniosek o świadczenia z Ubezpieczenia Społecznego lub Twoje aktualne roszczenie zostało oddalone, skontaktuj się z Ankin Law Office. Nasza działalność obejmuje całe Illinois, w tym powiaty Cook, DuPage, Lake, Will, McHenry, LaSalle, Kankakee, McLean oraz Peoria. Nasi adwokaci wskażą jak odnaleść się w tym, często trudnym, systemie i pomogą w przedstawieniu Twojej sprawy w możliwie najlepszym świetle.