Illinois Social Security Disability Attorneys

Adwokaci z Illinois zajmujący się świadczeniami z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego.

świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Social Security disability benefits – SSDI) przysługują osobom niezdolnym do wykonywania płatnej pracy przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy z powodu choroby lub uszkodzenia ciała. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego (SSDI) jest programem federalnym finansowanym z podatku od wynagrodzenia. Ustalono je jako zabezpieczenie dla pracowników niezdolnych do pracy, celem zapewnienia im regularnego dochodu. Uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego może być wyzwaniem, dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest zaangażowanie doświadczonego adwokata, który pomoże Ci w zakresie roszczenia.

Uprawnienia do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego

świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
oraz odszkodowania pracownicze są programami świadczeń dla pracowników niezdolnych do pracy, ale bardzo różnią się one od siebie. Aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczenia Społecznego, wnioskodawcy muszą spełnić pewne wymogi obejmujące:

• Znaczny staż pracy – Wnioskodawca musi mieć przepracowane pięć spośród ostatnich 10 lat oraz opłacane składki na ubezpieczenie społeczne.

• Udokumentowane długoterminowe upośledzenie – Wnioskodawca musi mieć możliwość udowodnienia utrzymującego się fizycznego upośledzenia lub choroby umysłowej trwającej przez przynajmniej 12 następujących po sobie miesięcy. Zwykle wymagana jest dokumentacja medyczna.

• Długotrwała niepełnosprawność – Okres utrzymywania się upośledzenia wnioskodawcy musi być prognozowany na co najmniej jeden rok lub zakończyć się śmiercią.

• Niezdolność do pracy – Upośledzenie wnioskodawcy musi być na tyle poważne, że zatrudnienie w poprzedniej lub innej pracy jest niemożliwe.

Osoby otrzymujące świadczenia SSDI, które mają dzieci pozostające na ich utrzymaniu, mogą się również starać o zasiłek na rzecz dzieci.

Zasiłek uzupełniający z ubezpieczenia społecznego Pracownicy starsi, niewidomi i niepełnosprawni mogą również kwalifikować się do uzyskania dodatkowej pomocy w postaci zasiłku uzupełniającego z Ubezpieczenia Społecznego (ang. Supplemental Security Income – SSI). świadczenia te dostępne są jednak wyłącznie dla osób, które mogą udowodnić potrzebę finansową. Fakt, czy dana osoba jest w potrzebie określa wysokość jej dochodu i posiadany majątek. świadczenie to różni się od SSDI, w którym

nie trzeba udowodnić braku środków do życia. Niektórzy pracownicy niezdolni do pracy mogą kwalifikować się do uzyskania zarówno SSDI jak i SSI. Jeżeli jesteś osobą niezdolną do pracy i planujesz złożyć wniosek o świadczenia z Ubezpieczenia Społecznego lub Twoje aktualne roszczenie zostało oddalone, skontaktuj się z Ankin Law Office. Nasza działalność obejmuje całe Illinois, w tym powiaty Cook, DuPage, Lake, Will, McHenry, LaSalle, Kankakee, McLean oraz Peoria. Nasi adwokaci wskażą jak odnaleść się w tym, często trudnym, systemie i pomogą w przedstawieniu Twojej sprawy w możliwie najlepszym świetle.

If you have been injured we can help

Call our office at 312-600-0000 and we will provide you with a free confidential telephone consultation.

Memberships
& Awards

Leading lawyers super lawyers Illinois trial lawyers Association workers compensation lawyers association WILG Litigator Award
footer-img
our office location

Our Location

Ankin Law Office LLC
10 N Dearborn, Suite 500 Chicago, Illinois 60602
Toll Free: 844-600-0000
Local: 312-600-0000 Full-Sized Map & Directions

Helping clients in the following areas:Our firm handles workers' compensation and personal injury claims in Chicago, Berwyn, Joliet, Cicero, Waukegan, Chicago Heights, Elgin, Oak Park, Oak Lawn, Schaumburg, Bolingbrook, Glendale Heights, Aurora, Niles, Schaumburg, Arlington Heights, Naperville, Plainfield and all of Cook, DuPage, Lake, Will, McHenry, LaSalle, Kankakee, McLean and Peoria Counties.

Information For Lawyers